Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Palliatieve zorg in het woonzorgcentrumDoelstelling 
Elk woonzorgcentrum dient een goede palliatieve zorgcultuur uit te bouwen. Met deze uitbouw wil men:

  • elke palliatieve bewoner in het woonzorgcentrum, zijn/haar thuis, verzorgen tot op het einde
  • elke palliatieve bewoner met extra zorg en comfort omringen

 

Doelgroep 
Elke palliatieve bewoner die in het woonzorgcentrum verblijft. Werking 
Elk woonzorgcentrum beschikt over een contactpersoon palliatieve zorg en een coördinerend-raadgevend arts (CRA). Samen zijn ze verantwoordelijk voor:

  • de uitbouw van een goed gestructureerde en georganiseerde palliatieve zorg in het woon- en zorgcentrum.
  • het ondersteunen en informeren van alle personeelsleden bij de verzorging van zwaar zieke bewoners.
  • het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel
  • het voorzien van bijscholing op vlak van palliatieve zorg aan alle personeelsleden uit de rusthuizen.